02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU-ASEAN DAY 2017  “ASEAN 50th  Anniversary” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา ถึงวันนี้อาเซียนอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์  ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมามากมาย และมีอายุยืนยาว โดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือกันมาตลอดเวลา 50 ปี และพัฒนาต่อยอดอาเซียน มาจนเป็นประชาคมอาเซียน ที่เข้มแข็ง และมีอนาคตสดใสในปัจจุบัน หัวข้อการจัดสัมมนา คือ “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปีอาเซียน”ซึ่ง ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มาเป็นองค์ปาฐก กล่าวปาฐกถาพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

·                    งาน TU-ASEAN DAY 2016จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วรรณไวยทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคมอาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ร่วมกันลงนามใน "คำประกาศอาเซียน" (ASEAN Declaration) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ต่อมาได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมคือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง ASEAN ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน TU-ASEAN DAY 2015 ภายใต้แนวคิด "ASEAN for New Gernerations" ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้้า

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN WEEK(2014)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

อ่านเพิ่มเติม...
จำนวนผู้เยี่ยมชม
641928

Online (15 minutes ago) : 20

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555