02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ที่ผ่านมา ผมมักจะพูดเรื่องการค้าระหว่างประเทศของไทยกับ AEC ทำให้เราได้เห็นภาพคร่าวๆ ของการค้าของไทยไปยังภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มอินโดจีน ซึ่งทำให้เราได้เห็นศักยภาพของสินค้าไทย และโอกาสในการนำเข้าวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและมีราคาต่ำ เนื่องจากไม่เสียภาษีนำเข้าส่งออกเมื่อเข้าสู่ AEC

สัปดาห์นี้ ผมขอพูดถึงเรื่องการลงทุนบ้าง เพื่อรองรับกระแสของนักลงทุนไทยและนักลงทุนโลกทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่มีความสนใจลงทุนใน AEC ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนทั่วโลกสนใจในการลงทุนทางตรงเพื่อสร้างโรงงาน สร้างฐานการผลิต ตลอดจนลงทุนทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหุ้น และตราสารหนี้ในตลาดพันธบัตร เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศใน AEC ที่ยังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อปีสูง 5% ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมากในโลก

อีกทั้งยังมีประชากรรวมกันสูงมากเป็นอันดับ 3 ของโลกคือรวมกันมากถึง 600 ล้านคนใน AEC และเป็นเขตเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียและของโลกคือ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ทำให้ AEC จึงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่สำคัญของโลกและที่สำคัญ คือ สัดส่วนของคนชั้นกลาง และคนที่มีฐานะร่ำรวยที่อำนาจซื้อสูงมีสัดส่วนและมีจำนวนมากขึ้นใน AEC

จากการประมวลข้อมูล หรือผลการสำรวจที่สำนักวิจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลกได้มีการประเมินศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมักจะสรุปใกล้เคียงกันว่าในภูมิภาค AEC นั้น อินโดนีเซียคือแม่เหล็กอันดับหนึ่งในปัจจุบันของ AEC ที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก เพราะการเป็นประเทศที่มีประชากรสูงถึง 250 ล้านคน แต่ประเทศที่มีเสน่ห์รองลงมาก็คือ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งน่าสนใจมากครับว่าทำไมทุกคนยังเลือกไทย และไทยควรเลือกลงทุนที่ไหนดีค่อยๆหาคำตอบกันครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


จำนวนผู้เยี่ยมชม
630692

Online (15 minutes ago) : 17

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555