02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

ประกาศเปลี่ยนห้องสัมมนา ไปเป็นห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ " วิกฤตโรฮิงญากับบทบาทของอาเซียน " โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน (ติดตามรายชื่อได้เร็วๆนี้)
งานจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง F 332 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 (โรงอาหารกลาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ถ้าสหรัฐฯ ถล่มเกาหลีเหนือ อาเซียนจะเป็นอย่างไร? (รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี )

คลิป

FM96.5 [ นโยบาย "ทรัมป์ กับความสำคัญต่อเอเชีย] รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพราตรี  

คลิป

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน TU-ASEAN DAY 2017  “ASEAN 50th  Anniversary” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี อาเซียน”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา ถึงวันนี้อาเซียนอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์  ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมามากมาย และมีอายุยืนยาว โดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือกันมาตลอดเวลา 50 ปี และพัฒนาต่อยอดอาเซียน มาจนเป็นประชาคมอาเซียน ที่เข้มแข็ง และมีอนาคตสดใสในปัจจุบัน หัวข้อการจัดสัมมนา คือ “เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปีอาเซียน”ซึ่ง ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มาเป็นองค์ปาฐก กล่าวปาฐกถาพิเศษ

“ASEAN Think Tank” สุดยอดแอปพลิเคชั่น นวัตกรรมใหม่ ที่รวบรวมข้อมูลอาเซียนจากทุกแหล่งอย่างถูกต้อง สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ในระบบ ios App Store และ ในระบบ Android Google Play หรือดาวน์โหลดผ่านทาง Qr code โดยการค้นหาคำว่า “ASEAN Think Tank”

 

เนื้อหาอื่นๆ...

จำนวนผู้เยี่ยมชม
641900

Online (15 minutes ago) : 19

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555