02-564-4444 ต่อ 1552-4  centerforaseanstudies@gmail.com

“ASEAN Think Tank” สุดยอดแอปพลิเคชั่น นวัตกรรมใหม่ ที่รวบรวมข้อมูลอาเซียนจากทุกแหล่งอย่างถูกต้อง สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ในระบบ ios App Store และ ในระบบ Android Google Play หรือดาวน์โหลดผ่านทาง Qr code โดยการค้นหาคำว่า “ASEAN Think Tank”

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม
492659

Online (15 minutes ago) : 19

เกี่ยวกับศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น ในช่วงปลายปี 2554 เพื่อเป็นกลไกหลักของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และบทบาทของไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ฝึกอบรมล่าสุด

ติดต่อเรา

ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์: 02-564-4444 ต่อ 1552-4

โทรสาร: 02-564-4444 ต่อ 1555